De bouw van het ijsblok
van de 'Jarkov'mammoet

Kijk ook bij
ACTUALITEITEN
voor een uitegebreid verslag van mijn
MAMMOETREIS naar Siberië
Schaalmodel als schetsontwerp.
Atelier met Siberische werkomstandigheden,...maar het is dan ook in Siberië
Het maken van de mallen van de slagtanden
Aankomst op Schiphol met de mallen van de tanden