Dodoschedel
(Raphus cucullatus)

N.v.t.,gemaakt voor eigen studie en verkoop.

De lengte van het schedelmodel is 21,8 cm. Dit valt binnen de natuurlijke afmeting van de dodo.

2002

U kunt een model van de dodoschedel bestellen. De kosten hiervoor zijn op aanvraag. Als u interesse heeft: info@manimalworks.com . Graag wil ik het Zoölogisch Museum in Amsterdam en het Museum voor Mineralogie en aardwetenschappen in Delft bedanken voor hun hulp bij het vervaardigen van dit model.
Omdat het bijna niet mogelijk is om een vogelschedel af te gieten zonder deze te beschadigen heb ik de hele schedel handmatig gemodelleerd. Om de maximale afmetingen te bepalen mocht ik een afgietsel opmeten van een kop van een dodo die in het Zoölogisch Museum in Amsterdam wordt bewaard. Boeken; Extinct birds door Errol Fuller, Dodo door Eroll Fuller and Extinct door Anton Gill & Alex West. Voor het verfijnen van het model heb ik gebruik gemaakt van foto's van de schedel uit Oxford en visuele informatie van schedelfragmenten uit het Senkenberg Instituut in Duitsland en het museum voor Mineralogie te Delft.