Toean Anwar

Het Koninklijk Instituut voor de Tropen, Amsterdam
t.b.v.de expositie
"Het koloniaaltheater".

levensgroot

2002

± 3,5 week

De linkerhanden en een punt van het rieten etui van deze pop zijn gemaakt van een transparant materiaal om extra aandacht te vestigen op de aangrenzende kleding en krantenartikelen. De decorontwerper Paul Gallis is de vormgever van de tentoonstelling "Het Koloniaaltheater". Graag wil ik Dhr. Rene Cornelisse bedanken voor zijn hulp.
Historische foto's en tekeningen zijn als uitgangspunt genomen voor de uitstraling en sfeer die de poppen omgeeft. De zichtbare lichaamsdelen, zoals de handen hoofd en benen, zijn afgegoten van levende modellen.