Zeekoe ( Lamantijn)
Trichechus manatus linnaeus

Eindexamenwerk Academie van Beeldende Kunsten,Rotterdam

± 80 cm.

1992

±3 weken

Men vermoedt dat de mythe van het bestaan van zeemeerminnen is gevoed door verhalen van zeelieden die een zeekoe hadden gezien.De positie van het jong was zo gekozen dat het een mogelijke positie zou kunnen zijn waardoor men vroeger zou hebben kunnen denken een zeemeermin te zien.
National Geographic Magazine