Strandvogels

"Oceanium" Diergaarde Blijdorp, Rotterdam.

Ware grootte. Grondplaat is 145 cm bij 100 cm.

1992

± 6 weken

wulp

kluut

drieteenstrandloper

bontbekplevier

scholekster

De vogelmodellen zijn gemaakt om de samenhang te illustreren tussen snavelvorm en voedingsgewoonten. Om beschadigingen te voorkomen zijn de poten en de snavels van brons gegoten. Zo kan de vorm van de snavel en de poten op de juiste verhouding worden getoond zonder dat ze te kwetsbaar worden.
De exacte afmetingen van lichaams-maten mocht ik opnemen van dieren uit de colectie van "het Natuurmuseum" te Rotterdam.
The encyclopaedia of ornithology Encyclopaedia of birds, Fundaments of ornithology,
Ornithology, The Cambridge encyclopaedia,
Grezimek, Het leven der dieren.
Strandvogels van Europa,
Petersons vogelgids.

op