De "Yukagir"-Mammoet
Mammuthus primigenuis

CIRI cv t.b.v de wereldtentoonstelling 2005 in Nagoya, Japan.

"levensgroot"
283 cm hoog

2005

totaal 3 maanden, in Nederland en Japan.

Bij het maken van dit model hebben we geprobeerd om niet een algemeen model van een mammoet te maken maar het individu: de “ Yukagir Mammoet”. Het was noodzakelijk om het meest onderscheidende onderdeel exact na te maken; de slagtanden . Deze zijn bij elk dier anders van kleur , dikte , kromming en het niveau, van beschadigingen door gebruik. Dit was de hoofd reden dat mijn collega Tone’ Skeltonen ik naar Japan zijn vertrokken om het model af te werken. Het maken van dit model zou eindeloos veel moeilijker, of zelfs onmogelijk, zijn geweest zonder de hulp van ; Tone’ Skelton ,” Kan het wat zachter “, Mr. Futoshi Kawanishi, Mr. Manabu Iyoda, Mr. Masachi Konya, Mr. Shinichi Sano, Dick Mol, miss Mayumi Ogawa, miss Makoto Nanomi, Mr. Nishio en alle mensen bij Nishio Biological Models co. Ltd.. Medio 2005 komt er een boek uit over het maken van dit model en achtergronden over het dier. Dit boek wordt verkocht op de wereldtentoonstelling in Japan. Informatie over deze uitgaven is te verkrijgen door mij een email te sturen info@manimalworks.com

De belangrijkste bron voor het maken van dit model de informatie die ter beschikking is gesteld door dhr. Dick Mol. Deze data komt direct voort uit onderzoek dat is gedaan naar de resten van de Yukagir mammoet die in 2002 in de Russische permafrost is gevonden.Literatuur:
Mammoths, sabertooths and hominids – by J. Augusti and M.Anton,
Horns, tusks & flippers – by D.R.Protheros & R.M. Schock,
Vertebrate palaeontology – by M.J.Benton,
Ice age mammals of N. America – by I.M. Lange,
Rise of the mammals – by M.J. Benton,
Prehistoric mammals – by R.J.G. Savage & M.R. Long,
Chauvet cave – J.Clottres,
De grot chauvet – by J.M. Chauvet, E. Brund Deschamps & C.H. Hillare,
Journey through the ice age – by P.G. Bahn. 
Aanloop –by Rien Poortvliet.
Das mammut –by  B. Enggesser, O. Fejfar and P. major,
De Mammoet –  by Dick Mol en Hans v Essen,
Mammuts – by Lister & Bahn,
Prehistoric Mammals – by Turner , Anton and Cifelli,
Evolving eden – by Turner and  Anton .
Animals in motion – by Muybridge, Grossen tierenatonomie – by Bannes,