Oviraptor philoceratops

Eindexamenwerk Academie van Beeldende Kunsten,Rotterdam

Ware grootte, gebaseerd op archeologische vondsten. Van kop tot staart ±150 cm, heuphoogte ±65 cm.

1992

± 8 weken

De reconstructie is, voor alles, een artistieke reconstructie en niet een die volgens enige wetenschappelijke methode is uitgevoerd.
Om een idee te krijgen van hoe een oviraptor eruit gezien zou kunnen hebben heb ik besloten te kijken naar de nog levende loopvogels. Met name de cassioaris,rea en de emu.Het lijkt erop dat deze ongeveer de zelfde afmetingen hebben als de oviraptor had.De kleuren en verenkleed heb ik overgenomen van diverse vogelsoorten.
Boeken:
Encyclopaedia of birds, The Dinosauria, University of California press,
Dinosaurs past and present.
The dinosaur heresies, Robert Bakker,
The Dinosaur data book, The diagram group,
The Dinosaurs, William Stout,
Predatory dinosaurs of the world, by Gregory S. Paul,
The Illustrated encyclopaedia of dinosaurs, Fundaments of ornithology,
Ornithology, The Cambridge encyclopaedia,
Diverse artikelen uit bladen als:
Newsweek/okt.1992,
National Geographic and natural history.
Tekeningen en foto’s van skelet materiaal. Beeldmateriaal van al eerder uitgevoerde reconstructies.